ИНФОРМИРАЈ И ИНВОЛВИРАЈ


Доборото работење на Зеленото училиште вклучува исто така и комуникација околу постигнувањата! Програмата за зазеленување знае да го обедини целото училиште и да ги зајакне релациите во заедницата. 


Покрај зазеленувањето на училиштето, поврзувањето на активностите на Еко-училиштето со зелената визија и нивното вклучување во наставниот план може да придонесат за обезбедување еко-принципите да бидат вистински интегрирани во училишната заедница.

        

                    


Предлози за промоција на успесите и инволвирање на повеќе луѓе во зелените активности:

  • КАКО ДА СОРАБОТУВАТЕ СО МЕДИУМИТЕ?
  • КАКО ДА СЕ СПРОВЕДЕ ДОБРА КАМПАЊА?
  • КАКО ДА КРЕИРАТЕ ДОБАР ПОСТЕР ЗА КАМПАЊА ?