Презентирање на сите зелени активности во Корча,Албанија (06.02.2015)