Финална Конференција за прекугранично вмрежување за еколошка едукација,Охрид(11-12.02.2015