ПРИМЕР НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИШТЕ

   


Што значи да се биде зелено училиште?


Училиште кое ги применува еколошките теми и ја чува природата,како едно од фундаменталните вредности во наставата на учениците ,предводени од  вработените може да се нарече зелено училиште. Веруваме дека младите генерации се оние кои треба да се лидери околу проблемите со зачувување на природата и планетата земја, како и нивната оддржливост.

Еколошкото образование е неопходно пред се да им помогне и да ги поттикне учениците на еколошки навики и предизвици не само денес, туку и долгорочно. Квалитетното  еколошко образование ги поддучува учениците на навики и вештини кои што им се потребни за донесување на одлуки и формирање на критично мислење ;


                              

    Нашиот Пример  за  процесот на имплементација 

  » Потпишвање Меморандум за соработка со Училиште и Општината

  » Обуки за наставници

  » Водење на училишни активности во креирање на зелена структура

  » Промоција на реализирани кампањи и резултати од проектот

   » Вмрежување на зелените училишта од пограничниот регион од двете земји