4. Обука за Обучувачи


Прилог на методологија за примена во наставата на Програмата на настанот -ТОТ( Тренинг за Координаторите -Тренери), која се случи во Април/Мај, 2014 год. во Македонија и Албанија.


  1. Metodologija za primena vo nastavata na Programata.pdf 
  2. Nastavna ramka za primena vo nastavata vo Albanija.pdf