ОУ Јосиб Броз Тито -Струга

Наслов на Проектот: " Заштеда на вода "

Време на реализација: 15 Ноември - 28 Февруари 2015

Резултати од иницијативата: 

  • Подобрување на хигинеските услови во училиштетои заштита пред се од заразни болести.
  • Заштеда на вода и намалување на екстремно големите сметки за вода во иднина, по спроведувањето и реализирањето на проектот.

Апликација Предлог Проект: Aplikacija za proekt -Green schools_JBT.pdf 


Фотографии :