ОУ Блаже Конески -Прилеп


Наслов на Проектот: " Чистотата е половина здравје "

Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015

Резултати од иницијативата: 

·  Континуирано топла вода во санитарните јазли

·  Подобрување на хигиената во училиштето

·  Заштита од заразни болести

·  Подигање на еколошката свест на учениците за заштеда на водата


Апликација-Предлог проект: Aplikacija za proekt -Green schools.pdf 


Фотографии:

Повеќе фотографии - postavuvanje na paneli 2014.pdf