ОУ Добре Јованоски -Прилеп


Наслов на Проектот: " Нашиот двор, нашата убавина"

Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015

Резултати од иницијативата: 

Придобивките кои ги доби нашето училиште и пошироката заедница со реализацијата на овој проект е стекнување на навики за селектирање на отпад и еко навики.

Апликација-Предлог проект: Aplikacija za proekt -Green schools (1).pdf Фотографии: