RRETH PROJEKTIT

QELLIMI I PROJEKTIT

Projekti: “Shkolla te gjelbera, Mjedis me i paster, Jete me e shendetshme“Qellimi i projektit: “Shkolla te gjelbera, Mjedis me i paster, Jete me e shendetshme“eshte rritja e nivelit te njohurive mjedisore te shkollave mjedisore ne Struga ,Oher ,Bitola dhe Pelagonia, Pogradeci dhe Korça. Nepermjet adresimit te çeshtjeve si ndergjegjesimi i pamjaftueshem mjedisor si dhe sjelljes ndaj mjedis...

SHKOLLAT PERFITUESE

Aktivitetet qe zhvillohen ne kuadrin e ketij projekti jane te perzgjedhura vecanerisht per ndryshimet mjedisore, marrdheniet ndermjet aktiviteteve njerezore, natyren ne zonat me te gjera te Maqedonise dhe Shqiperise, konkretisht ne vendet e meposhtme: Struga, Ohri, Pelagonia (Maqedoni) dhe Pogradeci e Korca (Shqiperi)Per te marre pjese ne kete projekt jane perzgjedhur 16 shkolla 9-vjeca...