FILLONI NJE SHKOLLE TE GJELBER


Cfare do te thote ta besh nje shkolle te gjelber?


Nje shkolle e cila e ka adoptuar temen e ekologjise apo mbrojtjes se mjedisit si nje nga vlerat themelore mbi te cilat organizohet dhe i edukon nxenesit dhe punonjesit e saj nje shkolle, mund te quhet nje shkolle e gjelber. Ne besojme qe nxenesit jane ne nje pozicion unik per te udhehequr procesin kryesor ne epokes sone: qendrueshmerine e njerezimit dhe planetit.

Edukimi mjedisor eshte I nevojshem per t’i ndihmuar nxenesit qe te kuptojne sfidat mjedisore jo vetem te se tashmes por edhe te se nesermes. Nje Edukim Mjedisor Cilesor u meson studenteve aftesite qe u nevojiten per te qene vendim-marres te informuar, si dhe ofron instrumenta te rendesishem per fuqine punetore te shekullit te 21-te. 


                                             

                                    


  • Shembuj te implementimit te procesit ne Maqedoni & Shqiperi
       

      » Nenshkrimi i Memorandumeve te bashkepunimit me shkollat dhe Bashkite

      » Trainimi i mesuesve 

      » Aktivitetet e shkollave per krijimin e strukturave te gjelbera

      » Materialet promovuese te shkollave te gjelbera

      » Rrjetezimi i shkollave te gjelbera