METODOLOGJIA

1. Perzgjedhja e shkollave

Projekti po implementohet qe nga Shtatori 2013 (per nje periudhe prej 18 muajsh) ne 16 shkolla 9-vjeçare te Maqedonise dhe Shqiperise (tete shkolla 9-vjeçare ne Republiken e Maqedonise dhe tete shkolla 9-vjeçare ne Republiken e Shqiperise), dhe eshte pjese e bashkepunimit nder-kufitar ndermjet Maqedonise dhe Shqiperise. Perzgjedhja e shkollave te secilit vend eshte bere sipas kritereve t...

2. Memorandumi i bashkepunimit

Ne fillimin e vitit 2014-Janar/Shkurt, u nenshkruan Memorandumet e Bashkepunimit, fillimisht ndermjet Organizates dhe Shkollave 9-vjeçare dhe gjithashtu ndermjet shkollave 9-vjeçare te perzgjedhura dhe Bashkise te te njejtit qytet.Modelet e Memorandumeve jane treguar bashkengjitur;1. Memorandumi I Bashkepunimit ndermjet Asosacionit Civil- OXO, Shkup      dhe shkollave 9-vjeçare te perzgjedhura...

3. Vleresimi i shkollave

Ne kuadrin e fazes se pare te implementimit te projektit, u pergatiten pyetsore rreth tre çeshtjeve: ujit, energjise dhe mbetjeve. Pyetsoret kontribuan qe shkollat te perfitojne nje pasqyre te qarte te situates ne mjediset e tyre dhe t’i orientonin prioritetet e tyre drejt permiresimit. Pyetsoret u plotesuan nga koordinatoret/mesuesit pergjegjes te perzgjedhur te cilet perfituan te dhen...

4. Trainimi I trainuesve

 Kurrikula shkollore dhe udhezimet per aktivitetin Trainimi i Trainuesve (TOT):Kurrikula e Shkolles se Gjelber.pdf ne Korce, Shqiperi;.pdf    2.   Prezantimi i kurrikules ne TOT.pdf ne Bitola, Maqedoni.pdf                                              

5. Aktivitetet e shkollave & Procesi i Implementimit

Pergatitja e Propozimeve per GrantetNe kuadrin e projektit “Shkolla te Gjelbera, Mjedis me i Paster, Jete me e Shendetshme”, Biologet e Shqiperise dhe OXO nga Maqedonia po organizojne nje konkurs te mbyllur me qellimin per te identifikuar dhe promovuar aktivitetet e gjelbera, me karakter mjedisor, te cilat lidhen me problematikat e shkollave.Qellimi I Propozimeve te Granteve: Realizimi i nje...

6. Cross Border Network Events