Fushatat e shkollave1. Vleresimi i leksionit me tematike “Mbetjet” i zhvilluar ne 8 Shkollat 9-Vjeçare te rretheve Korce e Pogradec ne Dt 9-   10 QERSHOR 2014.

Raporti i trajnimit te mesuesve per Shkollen e gjelber.pdf 

2. Atkivitet kombetar me debate interaktive me tematike “Energjia” i zhvilluar në tetë shkollat 9-vjeçare të rretheve Korçë e Pogradecnë dt. 31 Tetor 2014 dhe 3 Nëntor 2014.

Raporti i aktivitetit te Energjise.pdf 

3.