PROJEKT PROPOZIMET E SHKOLLAVE

AKSIONET E SHKOLLES

1. Lista e aplikimeve te granteve te gjelbera Nentor 2014- Shkollave te Angazhuara.pdf 2. Raporti i lexionit te  MbetjeveRaporti i lexionit te Mbetjeve.pdf 3. Atkivitet kombetar me debate interaktive me tematike “Energjia” i zhvilluar në tetë shkollat 9-vjeçare të rretheve Korçë e Pogradecnë dt. -31 Tetor 2014 dhe 3 Nëntor 2014- Raporti i aktivitetit te Energjise.pdf 4. Raporti i trajnimit te me...

Projekt Propozimet e Shkollave