Trainimi i trainuesve -"Si ta bejme nje shkolle te gjelber" 28.04-01.05.2014 -Bitola