Trainimi i trainuesve -"Si ta bejme nje shkolle te gjelber" 08.05-10.05.2014 –Korça