AKSIONET E SHKOLLES


1. Lista e aplikimeve te granteve te gjelbera Nentor 2014

Shkollave te Angazhuara.pdf 


2. Raporti i lexionit te  Mbetjeve

Raporti i lexionit te Mbetjeve.pdf 

3. Atkivitet kombetar me debate interaktive me tematike “Energjia” i zhvilluar në tetë shkollat 9-vjeçare të rretheve Korçë e Pogradecnë dt. 

-31 Tetor 2014 dhe 3 Nëntor 2014

Raporti i aktivitetit te Energjise.pdf 

4. Raporti i trajnimit te mesuesve per Shkollen e gjelber

Raporti i trajnimit te mesuesve per Shkollen e gjelber.pdf 

5. prezantimi energjia Korce Pogradec 31 Tetor 3 nentor 2014

prezantimi energjia Korce Pogradec 31 Tetor 3 nentor 2014.pdf