SHKOLLAT PERFITUESE


Aktivitetet qe zhvillohen ne kuadrin e ketij projekti jane te perzgjedhura vecanerisht per ndryshimet mjedisore, marrdheniet ndermjet aktiviteteve njerezore, natyren ne zonat me te gjera te Maqedonise dhe Shqiperise, konkretisht ne vendet e meposhtme: 


  • Struga, Ohri, Pelagonia (Maqedoni) dhe Pogradeci e Korca (Shqiperi)

Per te marre pjese ne kete projekt jane perzgjedhur 16 shkolla 9-vjecare, nga 8 prej secilit vend:


 1. O.U „Rampo Levkata” - Prilep 
 2. O.U „Blaže Koneski”    - Prilep      
 3. O.U „Dobre Jovanoski - Prilep 
 4. O.U „Todor Angelevski" - Bitola    
 5. O.U „Sv. Kliment Ohridski” - Ohrid  
 6. O.U „Grigor Prličev”  - Ohrid  
 7. O.U „Goce Delčev ”  - Struga   
8. O.U „Josip Broz Tito" - Struga


1.  Shkolla “Kolë Koci" ne qytetin e Pogradecit
2.  Shkolla "M & Esat Minarolli" ne qytetin e Pogradecit
3.  Shkolla " Sheme Mahmutllari " ne fshatin Remenj, Pogradec
4.  Shkolla “Shefki Mucllari” ne fshatin Verdove, Pogradec
5.  Shkolla “Mesonjetorja e pare shqipe " ne qytetin e Korces
6.  Shkolla "Pandeli Cale " ne qytetin e Korces
7.  Shkolla  " Dhimitraq Gjata" ne fshatin Rembec, Korce
8.  Shkolla “ Muharrem Veizi” ne fshatin Libonik, Korce